Детска стоматология

Детската стоматология е дял от денталната медицина, който се занимава с грижата за най-малките – Вашите деца. Важна част от детската стоматология е и обучението на детето в правилните хигиенни процедури, необходими му, за да запази своите зъбки бели и здрави. През своя живот човек сменя зъбите си, като това ги дели на временно съзъбие, състоящо се от 20 зъба и постоянно – от 32. Някои анатомични и физиологични особености, определят различните лечебни методи и подходи при временните зъби, както и при постоянните, непосредствено след пробиването им. Именно с тях се занимава и детската стоматология. Детската стоматология има и друга много важна цел – създаването на позитивна нагласа у детето за стоматологичното лечение. Специално за настоящите и бъдещи родители нашите специалисти по детска стоматология предлагат обучение относно орално-хигиенните навици, които трябва да се изградят у детето, за да има здрави и бели зъби.

Здравите и бели зъби в детска възраст са от изключително голямо значение. Развалянето на временните зъби може да доведе до увреждане на зародишите на постоянните, затова е препоръчително спазването на добра орална хигиена и посещенията при детски стоматолог. От друга страна създаването на правилни стоматологични навици от ранна детска възраст води до добро дентално здраве, в бъдеще.

Силанизирането е метод, широко застъпен в детската стоматология, на поставяне на профилактично покритие върху новопробилите, постоянни зъби. След пробиването си постоянните кътници и предкътници има силно изразен дъвкателен релеф( имат големи вдлъбвания по дъвкателната си повърхост). В този период и крайната минерализация на емайла не е завършена. Тези два фактора водят до лесното развитие на кариес. Запълването на тази повърхност с профилактично покритие за период от 1-2 години премахва развитието на кариес и благопроятства крайната минерализация на емайла. Силанизирането е и най-приятната манипулация за Вашите деца. Това е и един от начините за подобряване нагласата на Вашето дете към детската стоматология.